De Winckelsteegh

Betreft: Project De Winckelsteegh

De Winckelsteegh is een onderdeel van Plurijn. Plurijn ondersteunt mensen met een handicap bij wonen, werken, leren, dagbesteding en vrijetijd.

De Winckelsteegh is gevestigd in Nijmegen en biedt zorg en ondersteuning aan o.a. volwassenen en ouderen met een matig tot ( zeer) ernstige verstandelijke beperking en complexe handicaps, al dan niet met een gedragsproblematiek.

De doelgroep waar wij ons voor in willen zetten behoren tot de categorie EMB ( ernstig meervoudig beperkt). Deze groep ouderen verblijft al vele jaren in de Winckelsteegh en krijgen op een enkeling na geen of zeer weinig bezoek.

Uit ervaring met onze kennismaking in woonzorgcentra in Nijmegen ( o.a. Orangerie en Piushove), hebben wij gezien hoe intens de bewoners genieten van de snoezel materialen welke onze organisatie in samenwerking met uw stichting hebben kunnen aanschaffen.

Voor dit project willen wij graag een mobiele snoezelkar aanschaffen voor de ouderen die niet meer van hun kamer af komen. Bijkomend voordeel van een dergelijke mobiele kar is het feit dat de bezoekers ook gebruik van deze kar kunnen maken en zodoende zelf bezig kunnen zijn met hun familielid.

Voor de gemeenschappelijke ruimte willen we graag eenĀ  draagbare versie van een aquarium en een aantal gekleurde grote speelballen aanschaffen. Deze ruimte is nu helemaal leeg en heeft verder geen kleuren.

De clusterleidsters van de Winckelsteeg zijn zelf ook bezig met het opzetten van 2 snoezel ruimten in de woonunits, deze ruimten zijn echter ( mede door de hoge mate van EMB)niet geschikt voor de doelgroep waar wij ons voor inzetten; De kwetsbare ouderen die in een isolement leven en niet of nauwelijks bezoek ontvangen.