De Snoezelbadkamer is er!

snoezel badkamer Piushove

 Het project is klaar:

1 december 2012 is alles gerealiseerd.

Het proces heeft zo lang geduurd, omdat er meerdere partijen nodig waren voor de realisering van het geheel. Dat betekende dat er veel onderlinge afstemming nodig was en op dat vlak liep het nogal stroef.

Maar eind goed, al goed.

Zelf hebben de medewerkers van Piushove  de badkamer van een kleurtje voorzien en wat meubilair aangeschaft voor de verdere aankleding.

Ook is het bad beter geschikt gemaakt voor gebruik ( aanschaf van een badligmat en een badverkorter).

3 medewerkers van Piushove gaan een workshop snoezelen volgen bij Barry Emons.

De directie van Piushove is  erg blij met de financiële ondersteuning die ze hebben gehad. Dat heeft er uiteindelijk wel voor gezorgd dat de snoezelbadkamer is gerealiseerd.