De stichting

De Stichting heeft ten doel:

1. Bewoners van diverse zorgwooncentra in Nijmegen actief te betrekken middels voorlichting bij de geschiedenis van Nijmegen en een aangenamer verblijf te bieden door enerzijds het organiseren van diverse activiteiten en anderzijds de gemeenschappelijke woonomstandigheden en het woongenot te verbeteren van deze bewoners door middels van voorzieningen te treffen/realiseren in deze wooncentra in Nijmegen.

2. Het verspreiden van kennis en cultuurbeelden aan brede lagen van de ( Nijmeegse) bevolking inzake geschiedenis, kunst en cultuur van de Nijmeegse benedenstad in het algemeen en die van in en nabij de Lange Hezelstraat in het bijzonder.

3. Het laten onderzoeken, opwekken dan wel herstellen van historisch besef.

4. Het exploiteren van een ( historisch) museum. En voorts al hetgeen met een ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.