Onze activiteiten

stadstuin ’t Oude Weeshuis

Burgemeester Bruls: ‘Deze tuin is voor iedereen’

 Zaterdag 27 mei was het zover: de officiële opening van Stadstuin ’t Oude Weeshuis. Ofwel het Christel Kokke Plantsoen. Burgemeester Bruls opende om 11.00 uur de toegangspoort aan de kant van de Papengas, om de vele belangstellenden in de mooie tuin te laten.

Op de verhoging achterin de tuin, waar een soort podium is gecreëerd, hield de burgemeester een mooie toespraak over de totstandkoming  van de tuin. ‘De tuin is voor iedereen, voor oud en jong, voor wie even de stilte op wil zoeken of juist andere mensen wil ontmoeten’, zei hij. Ook herdacht de burgemeester initiatiefneemster Christel Kokke. De actieve Benedenstadbewoonster maakte de eerste werkzaamheden in de tuin nog mee, maar heeft nooit de voltooiing kunnen zien. Stichting Benedenstad Nijmegen (SBN) werd eveneens bedankt voor de realisatie van de mooie tuin.

Dank aan de vrijwilligers

Daarna kreeg bestuurslid Frank Jasper van SBN het woord. Hij bedankte de vele vrijwilligers en de sponsoren die bijgedragen hebben tot dit mooie resultaat. Hij benadrukte dat de tuin nog niet af is. ‘Wij zijn nog volop bezig met de realisatie van een maquettegebouwtje waar de prachtige maquette van de Benedenstad in moet komen te staan.’ Dat wordt echt de ‘kers op de taart’. Deze maquette is zo’n twaalf meter lang en laat de Benedenstad in 1932 vanaf de Waal zien, gemaakt door wijlen Frans Friederichs. De benodigde vergunningen zijn aangevraagd, nu is het wachten op een gunstig besluit van de gemeente Nijmegen.

Frank Jasper besloot zijn toespraak met het verzoek aan de burgemeester om het sponsorbord te onthullen. Dankzij de vele sponsoren hebben wij deze tuin kunnen realiseren.

Hierna werden alle belangstellenden uitgenodigd voor koffie, thee of limonade met een lekker gebakje.

Veel te zien

Tot 16.00 uur is de tuin open gebleven. Er waren optredens van onder meer De Weesgegroetjes, het Blazersensemble en  Doolin. STIP (informatie, advies en ontmoeting in de wijk) was met een informatiewagen aanwezig. De St. Jacobskapel was geopend en in het Gezondheidscentrum gaven mensen uitleg en rondleidingen. De regentenkamer was deze dag speciaal opengesteld voor bezichtiging. Aan de voorzijde van buurtcentrum ’t Oude Weeshuis konden de kinderen een duik nemen in het badje. Tijdens deze zonovergoten dag werd er veel gebruik van gemaakt.

Sponsoring Spaarkascommissie Café Samson

De spaarkascommissie van café Samson is een van de sponsoren van onze stichting. Tijdens een gezellige middag in buurthuis ’t Oude Weeshuis werd een cheque uitgereikt van maar liefst € 750,00

te besteden aan een dagje uit met de ouderen uit de Benedenstad. Op 14 juni gingen we met een groep ouderen een dagje uit met de zonnetrein. De rit ging vanuit ’t Oude Weeshuis naar Lent waar we konden laten zien hoe mooi de Spiegelwaal is geworden. Vervolgens reden we verder naar de Ooijpolder. Bij de Thornsche Molen tussen Persingen en Leuth stopten we voor een lekkere lunch om daarna weer terug te keren naar Nijmegen. In de volgende Mariken een verslag van deze dag.

 Airbrush aan de wand

De muur aan de kant van het Gezondheidscentrum heeft een prachtig drieluik gekregen, gemaakt door de bekende Nijmeegse airbrushkunstenaar Marco van der Bol. Het drieluik bestaat uit een afbeelding van het Valkhof, de Grote Markt en de Waal.

Nog meer sponsoring

 Dat er vele mensen zijn die de ouderen een warm hart toedragen, is weer gebleken. Na het officiële gedeelte overhandigden de leden van de spaarkascommissie van café Samson nogmaals een cheque. € 350,00, wederom te besteden voor een dagje uit met de ouderen. Geweldig! Nogmaals dank aan alle sponsoren.

 

Ware metamorfose van terrein achter ’t Oude Weeshuis

tz-weeshuistuin-oude-stad-33                    Persbericht

De oplevering van de eerste fase van de stadstuin bij buurtcentrum ’t Oude Weeshuis is een feit. Woensdag 3 november heeft hoveniersbedrijf Geert Verdijk de werkzaamheden aan de nieuwe stadstuin afgerond. Er is ontzettend veel werk verricht. Je kunt je al haast niet meer voorstellen hoe de tuin er in de oude situatie uitzag. In plaats van een grote, kale binnenplaats met bijna alleen trottoirtegels is nu een ware tuin verrezen.

De beweegplekken, de speelplek voor kleine kinderen, het barbecueterras, de moestuin, de fietsenstalling en het grote terras bij de ingang zijn gerealiseerd. Ook is er veel groen ingeplant: kleine struikjes, haagjes en een aantal bomen.

Christel Kokke plantsoen

Deze unieke plek is 3 november ‘Christel Kokke plantsoen’ gedoopt. Het hele idee om van deze binnenplaats een unieke tuin te maken, was een grote wens van Benedenstadbewoonster Christel Kokke. Ze liep er al enige jaren mee rond. Helaas kon ze vanwege ernstige ziekte niet aanwezig zijn bij de onthulling van het straatnaambord. Namens haar waren haar drie dochters erbij die de onthulling op zich hebben genomen.

Toegankelijkheid

Wat nog niet gerealiseerd is, maar wel toegezegd en aanbesteed, is goede toegankelijkheid van de tuin. De poort aan de Papengas gaat dagelijks open voor publiek (als er beheer aanwezig is in het buurtcentrum), dus de doorloop moet een flinke opfrisbeurt krijgen. De muur tussen de tuin en het Gezondheidscentrum krijgt een kleine poort, waardoor bezoekers van beide centra de tuin kunnen bezoeken. Ook de trappen aan de achterzijde van het buurthuis moeten aangepakt worden. Zo maken we van één trapje een hellingbaan voor de rollators en rolstoelen. De drie items worden nog dit jaar uitgevoerd.

De realisatie van deze eerste fase is tot stand gekomen dankzij financiële bijdragen van:

Oranjefondslogo-oranjefonds

Gemeente Nijmegen, Groen verbindt

Gemeente Nijmegen, wijkactiviteiten

Stichting Dr. Arnold Uleyn

Gezondheidscentrum het Weeshuis

Coöperatie fonds Rabobank Rijk van Nijmegen

Stichting Benedenstad Nijmegen

Diverse particuliere giften

Waarvoor onze hartelijke dank!

Tweede fase

Nu gaan we ons verder inzetten voor de realisatie van de tweede fase. Achter in de tuin is al een uitsparing gemaakt voor het maquettegebouwtje. In dit gebouwtje komt de mooie maquette over Nijmegen in 1930 te staan. De fundering wordt nog dit jaar gelegd. Helaas zijn de financiële middelen op, zodat we eerst verder moeten met fondsenwerving. Naast het maquettegebouwtje komt aan de ene zijde een tuinhuisje voor het tuinmeubilair en het tuingereedschap et cetera. Aan de andere zijde willen we graag een mooie kweekkas plaatsen. Aansluitend aan de kas ligt aan de lange zijde de moestuin.

We hebben al een groepje enthousiaste tuinierliefhebbers die voor de moestuin gaan zorgen. Zo willen ze graag producten gaan verbouwen die gebruikt kunnen worden tijdens de kookavond. Ook de soep-ie groep wil graag kruiden et cetera gaan verbouwen voor eigen gebruik. Kortom, er zijn al vele belangstellenden en helpende handjes. Nu de financiën nog!

Sponsors gezocht!

Hebt u sympathie voor onze prachtige tuin en wilt u een sponsorbijdrage leveren? Het zij financieel, of met materialen, laat het ons weten.

 

oplevering 1e fase stadstuin

Woensdag 2 november is de eerste fase van de nieuwe stadstuin opgeleverd. Het resultaat is werkelijk prachtig geworden. Vanaf nu heet deze unieke tuin in het centrum van de benedenstad “Christel Kokke plantsoen”,  initiatiefneemster van dit mooie project. Helaas kon Christel door haar zeer ernstige ziekte niet bij de opening aanwezig zijn. Namens haar hebben haar drie dochters het naambord onthuld.tz-weeshuistuin-oude-stad-32tz-weeshuistuin-oude-stad-34

De realisatie van deze prachtige tuin is financieel mogelijk gemaakt door:

Oranjefonds, Gemeente Nijmegen, Groen Verbindt , Gemeente Nijmegen, wijkactiviteiten, Stichting Dr. Arnold Uleyn, Gezondheidcentrum het Weeshuis, Stichting Benedenstad Nijmegen , en diverse particuliere giften.

Hiervoor onze grote dank!

We zijn begonnen

2016-09-23-09-36-27 2016-09-23-09-34-55

Start aanleg stadstuin op 23 september 2016

We gaan beginnen!

Vrijdag 23 september gaat hovenier Geert Verdijk beginnen met de aanleg van de nieuwe stadstuin. De eerste werkzaamheden zullen bestaan uit het verwijderen van de vele tegels die in de tuin liggen.

Oranje Fonds geeft € 13.000 voor nieuwe stadstuin

Persbericht:

Orange Fonds geeft 13.000 euro voor nieuwe stadstuin

Stichting Benedenstad Nijmegen heeft samen met wijkbewoners en met gebruikers van buurtcentrum ’t Oude Weeshuis aan de Papengas 8 in Nijmegen een plan gemaakt voor de realisatie van een nieuwe stadstuin. Met deze mensen en met de vrijwilligers van gezondheidscentrum ’t Weeshuis hebben we een mooi plan ontwikkeld.

De tuin moet een recreatieplek worden voor jong en oud. Ook de prachtige maquette van de oude stad die door Frans Friederichs is gemaakt, gaat hier een prominente plek krijge

Om dit allemaal te verwezenlijken hebben we veel geld nodig: ruim € 50.000. Het Oranje Fonds heeft een bedrag van € 13.000 beschikbaar gesteld voor de realisering van de nieuwe stadstuin. Onze dank hiervoor! Dit bedrag kunnen we ontvangen als we eenzelfde bedrag zelf bij elkaar hebben gebracht.

En dit is ons gelukt

Dankzij particuliere giften, acties en fondsenwerving hebben we ditzelfde bedrag bij elkaar gehaald.

Daarom willen wij naast het Oranje Fonds, ook de volgende organisaties bedanken:

–          Coöperatiefonds Rabobank

–          Stichting dr. Arnold Uleyn

–          Gezondheidscentrum ’t Weeshuis

–          Gemeente Nijmegen, wijkactiviteiten

–          Diverse particuliere initiatieven

Groen Dichterbij van de Gemeente Nijmegen maakt de begroting sluitend

Waar zijn we nu mee bezig?

We zijn volop bezig met de afronding van de benodigde vergunningen en offertes. De toegankelijkheid moet worden aangepast, zodat de tuin voor iedereen goed bereikbaar is. Er komt een poort tussen het gezondheidscentrum en ‘t Oude Weeshuis. Diverse aanvragen zijn gedaan voor subsidie voor onder meer de regenwaterafvoer en stenen voor groen.

Een architect heeft een tekening van het maquettegebouwtje gemaakt, zodat de tuin compleet kan worden ingericht. Vanaf september gaan we aan het werk en wordt gestart met het uitvoeren van de plannen

Meer weten? Kijk op www.stichtingbenedenstadnijmegen.nl. Of volg ons op Facebook

Stadstuin Benedenstad Nijmegen

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

Voortgang nieuwe stadstuin

Voortgang nieuwe stadstuin

In de vorige editie hebben we u verteld over de plannen voor onze nieuwe stadstuin achter het Oude Weeshuis. De Stichting Benedenstad heeft dit initiatief opgepakt en is nu bezig dit samen met de gemeente verder uit te werken. Er komt veel bij kijken!

De eerste schets is besproken en door allerlei ambtenaren van commentaar voorzien. We hebben de schets aangepast. Het maquettebouw komt nu achterin de tuin te staan op de bestaande verhoging. Dit wordt het gebouw voor de oude maquette van de Waalkade uit 1930. De maquette staat nu in de opslag en die willen we graag in de binnenstad in een speciaal maquette gebouwtje in de tuin opnemen.

De gemeente wil een duurzaam plan. Dat wil zeggen dat ook het afkoppelen van het regenwater vanaf de daken van het weeshuis op de riolering in dit plan moet worden opgenomen. Hiervoor moeten zogenaamde grindkoffers in de tuin worden gemaakt waarin regenwater wordt opgevangen en bezonken.
Ook wordt aan de achtergevel van het weeshuis een nieuwe opgang voor invaliden en rolstoelers gerealiseerd.

Omdat het weeshuis een gemeentelijk monument is mag er geen verandering komen in de doorgang naar de Papengas, dus de noodtrap moet helaas in de entree blijven zitten. Wel hebben we afgesproken dat er een mooie doorgang in de hek komt naar het gezondheidscentrum, voor de aanpassing van het hek heeft de smid al een plan klaar.

Op dit moment maakt de hovenier een uitgewerkt technisch aanlegplan in samenwerking met de architect voor het maquettebouw.

De gemeente coördineert nu alle onderdelen van het plan in de komende maanden, zodat na de zomer gestart kan worden met de feitelijke aanleg.
De 1e boom die burgemeester Hubert Bruls in maart heeft geplant zal er dan niet meer zo alleen bij staan!

Burgemeester plant eerste boom in onze nieuwe stadstuin

Burgemeester plant eerste boom in onze nieuwe stadstuin
Eindelijk is het dan zover, de officiële aftrap van de nieuwe stadstuin bij buurtcentrum ’t Oude Weeshuis! Na vele maanden van fondsenwerving is het ons gelukt om voldoende financiële middelen bij elkaar te vergaren om tot een eerste begin te komen.

Het totale project zal waarschijnlijk ca. € 50.000,00 gaan kosten. Aangezien wij zelf deze middelen niet in kas hebben, is besloten om gefaseerd aan te leggen. 11 maart, de nationale NL Doet Dag van het Oranjefonds, leek ons een mooie dag om te gaan beginnen met de eerste voorbereidingen. Dit leek een goed plan tot we in contact kwamen binnen de gemeente Nijmegen met het project Groen verbindt. Dit project sluit bijna naadloos aan op ons plan voor de nieuwe stadstuin. Na een aantal intensieve gesprekken kwam het volgende naar voren:

De toegankelijkheid:
De uitgang naar het terras, die nu bestaat uit een klein bordesje met trappen,
moet geschikt gemaakt worden voor mensen die slecht ter been zijn, mensen met rollators en scootmobielen. Bij de tuin van het Gezondheidscentrum moet een poort komen, zodat de gebruikers en bezoekers van beide tuinen in- en uitkunnen. De toegangspoort aan de kant van de Papengas gaat mede gelden als rechtstreekse toegang naar de binnentuin. Er is echter een groot opstakel binnen deze poort; er zit een brandtrap van de daarboven gelegen jeugddisco. Deze trap zou verplaatst kunnen worden naar de buitenzijde van het pand, of zou er eventueel een soort van opklaptrap kunnen verschijnen. Deze drie aanpassingen vergen het nodige overleg en uiteindelijke uitvoering.
Hierbij zijn onder meer de afdelingen Vastgoed, Archeologie en Monumentenzorg betrokken. De gemeente zorgt voor de uiteindelijke uitvoering, en neemt ook de kosten op zich, waardoor het geen aanspraak doet op ons budget.

Maquette van de benedenstad:
Frans Friederichs (+) heeft jaren geleden een prachtige maquette van twaalf meter lang gemaakt van de Benedenstad, in opdracht van ondernemer/politicus Jo Janssen. Er is in de Benedenstad geen geschikte ruimte om dit werk tentoon te stellen. Op dit moment staat het opgeslagen. De nieuwe stadstuin zou een prachtige locatie zijn om dit werk te laten zien. We willen een klein soort kas realiseren waarin we dit werk kunnen plaatsen. Met het indelen van de tuin houden wij hier rekening mee, maar of we het ook al direct kunnen realiseren is op dit moment nog niet zeker.

Afwatering/duurzaamheid:
We houden ook rekening met de duurzaamheid. Het regenwater afvoer van de daken wordt opgevangen in speciale grindkoffers in de grond, i.p.v. afvoer via het riool.

Aftrap
Al deze ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat we de uitvoering een stukje hebben moeten opschuiven. De begindatum is nu vastgesteld op 1 september 2016. Wel hebben we een symbolisch begin gemaakt op 1 maart. Burgemeester Bruls heeft samen met Christel Kokke (de initiatiefneemster) een boom geplant. Midden op de bestrate binnenplaats staat een Amber. Tijdens deze feestelijke boomplantmiddag waren ruim 50 buurtbewoners aanwezig. Onder het genot van een kopje koffie hebben wij samen de plannen toegelicht.

Volg nieuwe informatie over de nieuwe stadstuin op onze facebookpagina: stichtingbenedenstadnijmegen of stadstuin benedenstad Nijmegen

Nieuwe Stadstuin

Als Stichting Benedenstad Nijmegen richten wij ons met name op de senioren en het uit hun isolement halen van deze doelgroep. Dit doen we door op gezette tijden gerichte activiteiten te organiseren.

Een jarenlange wens is om de binnenplaats van Buurtcentrum het Oude Weeshuis om te toveren tot een ware stadstuin.

Direct achter het “Oude Weeshuis”, een wijkcentrum in de “oude benedenstad van Nijmegen” ligt een grotendeels stenen binnengebied dat momenteel ongebruikt is. Het gebied is in eigendom van de gemeente en hoort eigenlijk bij het Weeshuis.

Buurtcentrum het Oude Weeshuis, is voor senioren in het centrum van Nijmegen nog de enige plek waar iets georganiseerd word voor deze doelgroep.

Met de aanleg van deze nieuwe stadtuin, creeren we een situatie waarbij jong en oud elkaar kunnen vinden. Ook in de zomer is het dan voor deze doelgroep goed toeven in de stad.

 

’t Oude Weeshuis Nijmegen

In het Weeshuis worden verscheidene activiteiten georganiseerd waaronder:

– biljartmiddag/avond

– kaartavonden

– maaltijdvoorzieningen ( senioren koken elke donderdagavond met elkaar)

– koffieuurtjes

Deze bovenstaande activiteiten worden door de senioren uit de wijk druk bezocht.

 

er zijn ook georganiseerde activiteiten in:

– een gymzaal

– kinderdisco

– handenarbeidzaal

– een ruimte met computers als digitaal “trapveld”

daarnaast is er een peuterspeelzaal en huisartsenpraktijk

 

De nieuwe stadstuin

Het Weeshuis ontbeert een groene buitenruimte en het stenen binnengebied leent zich er goed voor om een stadstuin/parkje aan te leggen. Via een poort is dit gebied aan de openbare weg verbonden. De aanleg van een breed te gebruiken groene stadstuin is ook een al jarenlange wens van het wijkcentrum, de vrijwilligers en de gebruikers van het wijk-/buurtcentrum ’t Oude Weeshuis. De aanleg van deze tuin zou in samenwerking met al onze vrijwilligers moeten gebeuren, voor de groenaanplant krijgen we gratis advies van de gemeente.

 

In deze binnentuin zou plaats gemaakt moeten worden voor:

een jeu-de boule-baan,

een terras voor ouderen met makkelijke stoelen en zonwering.

een kruiden- en moestuin,waaruit de kookgroep zelf hun ingredienten voor de maaltijd kunnen kweken en eten.

bloementuin

een kinderspeelplek

buitenbeweegplek

barbequeplaats.

 

Al met al een buitenruimte die als centrale doel heeft om buurtcontacten te stimuleren, zowel in bestaande activiteiten als in onderhoud en beheer van de tuin in al zijn onderdelen. De senioren vinden hier een veilige, beschutte plek om samen met de buurtbewoners te relaxen.

De medewerkers van het wijkcentrum heeft onze Stichting Benedenstad Nijmegen gevraagd om het initiatief voor de aanleg, de realisering en de organisatie van onderhoud/beheer op te zetten en mede vorm te geven.

Wij hebben inmiddels een toezegging van de gemeente Nijmegen dat het betreffende gebied mag worden heringericht en dat er meerjarig gebruik van kan worden gemaakt.

 

Uitreiking cheque door Cooperatiefonds Rabobank

Woensdag 8 januari 2014 werden de cheques uitgereikt door het cooperatiefonds van de Rabobank. Van te voren wisten we niet hoe hoog de bedragen waren.

Wij waren dan ook aangenaam verrast toen wij een cheque mochten aannemen van       TZ CHEqUE VAN 7500 FOTO 23   

€ 7500,00. Hier kunnen we heel wat mensen mee blijmaken met een mooie museum zonnetrein dag. Nogmaals hartelijk dank Rabobank!