Bestuurders

Het bestuur van stichting benedenstad Nijmegen bestaat uit de volgende 3  personen:

Voorzitter: De heer J.L.J. (Jo) Janssen

Penningmeester: De heer F. Jasper, ( Frank)

Secretaris: Mevrouw E.C.M. (Els) Stouthamer