Voortgang nieuwe stadstuin

Voortgang nieuwe stadstuin

In de vorige editie hebben we u verteld over de plannen voor onze nieuwe stadstuin achter het Oude Weeshuis. De Stichting Benedenstad heeft dit initiatief opgepakt en is nu bezig dit samen met de gemeente verder uit te werken. Er komt veel bij kijken!

De eerste schets is besproken en door allerlei ambtenaren van commentaar voorzien. We hebben de schets aangepast. Het maquettebouw komt nu achterin de tuin te staan op de bestaande verhoging. Dit wordt het gebouw voor de oude maquette van de Waalkade uit 1930. De maquette staat nu in de opslag en die willen we graag in de binnenstad in een speciaal maquette gebouwtje in de tuin opnemen.

De gemeente wil een duurzaam plan. Dat wil zeggen dat ook het afkoppelen van het regenwater vanaf de daken van het weeshuis op de riolering in dit plan moet worden opgenomen. Hiervoor moeten zogenaamde grindkoffers in de tuin worden gemaakt waarin regenwater wordt opgevangen en bezonken.
Ook wordt aan de achtergevel van het weeshuis een nieuwe opgang voor invaliden en rolstoelers gerealiseerd.

Omdat het weeshuis een gemeentelijk monument is mag er geen verandering komen in de doorgang naar de Papengas, dus de noodtrap moet helaas in de entree blijven zitten. Wel hebben we afgesproken dat er een mooie doorgang in de hek komt naar het gezondheidscentrum, voor de aanpassing van het hek heeft de smid al een plan klaar.

Op dit moment maakt de hovenier een uitgewerkt technisch aanlegplan in samenwerking met de architect voor het maquettebouw.

De gemeente coördineert nu alle onderdelen van het plan in de komende maanden, zodat na de zomer gestart kan worden met de feitelijke aanleg.
De 1e boom die burgemeester Hubert Bruls in maart heeft geplant zal er dan niet meer zo alleen bij staan!