Oranje Fonds geeft € 13.000 voor nieuwe stadstuin

Persbericht:

Orange Fonds geeft 13.000 euro voor nieuwe stadstuin

Stichting Benedenstad Nijmegen heeft samen met wijkbewoners en met gebruikers van buurtcentrum ’t Oude Weeshuis aan de Papengas 8 in Nijmegen een plan gemaakt voor de realisatie van een nieuwe stadstuin. Met deze mensen en met de vrijwilligers van gezondheidscentrum ’t Weeshuis hebben we een mooi plan ontwikkeld.

De tuin moet een recreatieplek worden voor jong en oud. Ook de prachtige maquette van de oude stad die door Frans Friederichs is gemaakt, gaat hier een prominente plek krijge

Om dit allemaal te verwezenlijken hebben we veel geld nodig: ruim € 50.000. Het Oranje Fonds heeft een bedrag van € 13.000 beschikbaar gesteld voor de realisering van de nieuwe stadstuin. Onze dank hiervoor! Dit bedrag kunnen we ontvangen als we eenzelfde bedrag zelf bij elkaar hebben gebracht.

En dit is ons gelukt

Dankzij particuliere giften, acties en fondsenwerving hebben we ditzelfde bedrag bij elkaar gehaald.

Daarom willen wij naast het Oranje Fonds, ook de volgende organisaties bedanken:

–          Coöperatiefonds Rabobank

–          Stichting dr. Arnold Uleyn

–          Gezondheidscentrum ’t Weeshuis

–          Gemeente Nijmegen, wijkactiviteiten

–          Diverse particuliere initiatieven

Groen Dichterbij van de Gemeente Nijmegen maakt de begroting sluitend

Waar zijn we nu mee bezig?

We zijn volop bezig met de afronding van de benodigde vergunningen en offertes. De toegankelijkheid moet worden aangepast, zodat de tuin voor iedereen goed bereikbaar is. Er komt een poort tussen het gezondheidscentrum en ‘t Oude Weeshuis. Diverse aanvragen zijn gedaan voor subsidie voor onder meer de regenwaterafvoer en stenen voor groen.

Een architect heeft een tekening van het maquettegebouwtje gemaakt, zodat de tuin compleet kan worden ingericht. Vanaf september gaan we aan het werk en wordt gestart met het uitvoeren van de plannen

Meer weten? Kijk op www.stichtingbenedenstadnijmegen.nl. Of volg ons op Facebook

Stadstuin Benedenstad Nijmegen

 

 

 

 

.