Ware metamorfose van terrein achter ’t Oude Weeshuis

tz-weeshuistuin-oude-stad-33                    Persbericht

De oplevering van de eerste fase van de stadstuin bij buurtcentrum ’t Oude Weeshuis is een feit. Woensdag 3 november heeft hoveniersbedrijf Geert Verdijk de werkzaamheden aan de nieuwe stadstuin afgerond. Er is ontzettend veel werk verricht. Je kunt je al haast niet meer voorstellen hoe de tuin er in de oude situatie uitzag. In plaats van een grote, kale binnenplaats met bijna alleen trottoirtegels is nu een ware tuin verrezen.

De beweegplekken, de speelplek voor kleine kinderen, het barbecueterras, de moestuin, de fietsenstalling en het grote terras bij de ingang zijn gerealiseerd. Ook is er veel groen ingeplant: kleine struikjes, haagjes en een aantal bomen.

Christel Kokke plantsoen

Deze unieke plek is 3 november ‘Christel Kokke plantsoen’ gedoopt. Het hele idee om van deze binnenplaats een unieke tuin te maken, was een grote wens van Benedenstadbewoonster Christel Kokke. Ze liep er al enige jaren mee rond. Helaas kon ze vanwege ernstige ziekte niet aanwezig zijn bij de onthulling van het straatnaambord. Namens haar waren haar drie dochters erbij die de onthulling op zich hebben genomen.

Toegankelijkheid

Wat nog niet gerealiseerd is, maar wel toegezegd en aanbesteed, is goede toegankelijkheid van de tuin. De poort aan de Papengas gaat dagelijks open voor publiek (als er beheer aanwezig is in het buurtcentrum), dus de doorloop moet een flinke opfrisbeurt krijgen. De muur tussen de tuin en het Gezondheidscentrum krijgt een kleine poort, waardoor bezoekers van beide centra de tuin kunnen bezoeken. Ook de trappen aan de achterzijde van het buurthuis moeten aangepakt worden. Zo maken we van één trapje een hellingbaan voor de rollators en rolstoelen. De drie items worden nog dit jaar uitgevoerd.

De realisatie van deze eerste fase is tot stand gekomen dankzij financiële bijdragen van:

Oranjefondslogo-oranjefonds

Gemeente Nijmegen, Groen verbindt

Gemeente Nijmegen, wijkactiviteiten

Stichting Dr. Arnold Uleyn

Gezondheidscentrum het Weeshuis

Coöperatie fonds Rabobank Rijk van Nijmegen

Stichting Benedenstad Nijmegen

Diverse particuliere giften

Waarvoor onze hartelijke dank!

Tweede fase

Nu gaan we ons verder inzetten voor de realisatie van de tweede fase. Achter in de tuin is al een uitsparing gemaakt voor het maquettegebouwtje. In dit gebouwtje komt de mooie maquette over Nijmegen in 1930 te staan. De fundering wordt nog dit jaar gelegd. Helaas zijn de financiële middelen op, zodat we eerst verder moeten met fondsenwerving. Naast het maquettegebouwtje komt aan de ene zijde een tuinhuisje voor het tuinmeubilair en het tuingereedschap et cetera. Aan de andere zijde willen we graag een mooie kweekkas plaatsen. Aansluitend aan de kas ligt aan de lange zijde de moestuin.

We hebben al een groepje enthousiaste tuinierliefhebbers die voor de moestuin gaan zorgen. Zo willen ze graag producten gaan verbouwen die gebruikt kunnen worden tijdens de kookavond. Ook de soep-ie groep wil graag kruiden et cetera gaan verbouwen voor eigen gebruik. Kortom, er zijn al vele belangstellenden en helpende handjes. Nu de financiën nog!

Sponsors gezocht!

Hebt u sympathie voor onze prachtige tuin en wilt u een sponsorbijdrage leveren? Het zij financieel, of met materialen, laat het ons weten.