Nieuwe Stadstuin

Als Stichting Benedenstad Nijmegen richten wij ons met name op de senioren en het uit hun isolement halen van deze doelgroep. Dit doen we door op gezette tijden gerichte activiteiten te organiseren.

Een jarenlange wens is om de binnenplaats van Buurtcentrum het Oude Weeshuis om te toveren tot een ware stadstuin.

Direct achter het “Oude Weeshuis”, een wijkcentrum in de “oude benedenstad van Nijmegen” ligt een grotendeels stenen binnengebied dat momenteel ongebruikt is. Het gebied is in eigendom van de gemeente en hoort eigenlijk bij het Weeshuis.

Buurtcentrum het Oude Weeshuis, is voor senioren in het centrum van Nijmegen nog de enige plek waar iets georganiseerd word voor deze doelgroep.

Met de aanleg van deze nieuwe stadtuin, creeren we een situatie waarbij jong en oud elkaar kunnen vinden. Ook in de zomer is het dan voor deze doelgroep goed toeven in de stad.

 

’t Oude Weeshuis Nijmegen

In het Weeshuis worden verscheidene activiteiten georganiseerd waaronder:

– biljartmiddag/avond

– kaartavonden

– maaltijdvoorzieningen ( senioren koken elke donderdagavond met elkaar)

– koffieuurtjes

Deze bovenstaande activiteiten worden door de senioren uit de wijk druk bezocht.

 

er zijn ook georganiseerde activiteiten in:

– een gymzaal

– kinderdisco

– handenarbeidzaal

– een ruimte met computers als digitaal “trapveld”

daarnaast is er een peuterspeelzaal en huisartsenpraktijk

 

De nieuwe stadstuin

Het Weeshuis ontbeert een groene buitenruimte en het stenen binnengebied leent zich er goed voor om een stadstuin/parkje aan te leggen. Via een poort is dit gebied aan de openbare weg verbonden. De aanleg van een breed te gebruiken groene stadstuin is ook een al jarenlange wens van het wijkcentrum, de vrijwilligers en de gebruikers van het wijk-/buurtcentrum ’t Oude Weeshuis. De aanleg van deze tuin zou in samenwerking met al onze vrijwilligers moeten gebeuren, voor de groenaanplant krijgen we gratis advies van de gemeente.

 

In deze binnentuin zou plaats gemaakt moeten worden voor:

een jeu-de boule-baan,

een terras voor ouderen met makkelijke stoelen en zonwering.

een kruiden- en moestuin,waaruit de kookgroep zelf hun ingredienten voor de maaltijd kunnen kweken en eten.

bloementuin

een kinderspeelplek

buitenbeweegplek

barbequeplaats.

 

Al met al een buitenruimte die als centrale doel heeft om buurtcontacten te stimuleren, zowel in bestaande activiteiten als in onderhoud en beheer van de tuin in al zijn onderdelen. De senioren vinden hier een veilige, beschutte plek om samen met de buurtbewoners te relaxen.

De medewerkers van het wijkcentrum heeft onze Stichting Benedenstad Nijmegen gevraagd om het initiatief voor de aanleg, de realisering en de organisatie van onderhoud/beheer op te zetten en mede vorm te geven.

Wij hebben inmiddels een toezegging van de gemeente Nijmegen dat het betreffende gebied mag worden heringericht en dat er meerjarig gebruik van kan worden gemaakt.