Burgemeester plant eerste boom in onze nieuwe stadstuin

Burgemeester plant eerste boom in onze nieuwe stadstuin
Eindelijk is het dan zover, de officiële aftrap van de nieuwe stadstuin bij buurtcentrum ’t Oude Weeshuis! Na vele maanden van fondsenwerving is het ons gelukt om voldoende financiële middelen bij elkaar te vergaren om tot een eerste begin te komen.

Het totale project zal waarschijnlijk ca. € 50.000,00 gaan kosten. Aangezien wij zelf deze middelen niet in kas hebben, is besloten om gefaseerd aan te leggen. 11 maart, de nationale NL Doet Dag van het Oranjefonds, leek ons een mooie dag om te gaan beginnen met de eerste voorbereidingen. Dit leek een goed plan tot we in contact kwamen binnen de gemeente Nijmegen met het project Groen verbindt. Dit project sluit bijna naadloos aan op ons plan voor de nieuwe stadstuin. Na een aantal intensieve gesprekken kwam het volgende naar voren:

De toegankelijkheid:
De uitgang naar het terras, die nu bestaat uit een klein bordesje met trappen,
moet geschikt gemaakt worden voor mensen die slecht ter been zijn, mensen met rollators en scootmobielen. Bij de tuin van het Gezondheidscentrum moet een poort komen, zodat de gebruikers en bezoekers van beide tuinen in- en uitkunnen. De toegangspoort aan de kant van de Papengas gaat mede gelden als rechtstreekse toegang naar de binnentuin. Er is echter een groot opstakel binnen deze poort; er zit een brandtrap van de daarboven gelegen jeugddisco. Deze trap zou verplaatst kunnen worden naar de buitenzijde van het pand, of zou er eventueel een soort van opklaptrap kunnen verschijnen. Deze drie aanpassingen vergen het nodige overleg en uiteindelijke uitvoering.
Hierbij zijn onder meer de afdelingen Vastgoed, Archeologie en Monumentenzorg betrokken. De gemeente zorgt voor de uiteindelijke uitvoering, en neemt ook de kosten op zich, waardoor het geen aanspraak doet op ons budget.

Maquette van de benedenstad:
Frans Friederichs (+) heeft jaren geleden een prachtige maquette van twaalf meter lang gemaakt van de Benedenstad, in opdracht van ondernemer/politicus Jo Janssen. Er is in de Benedenstad geen geschikte ruimte om dit werk tentoon te stellen. Op dit moment staat het opgeslagen. De nieuwe stadstuin zou een prachtige locatie zijn om dit werk te laten zien. We willen een klein soort kas realiseren waarin we dit werk kunnen plaatsen. Met het indelen van de tuin houden wij hier rekening mee, maar of we het ook al direct kunnen realiseren is op dit moment nog niet zeker.

Afwatering/duurzaamheid:
We houden ook rekening met de duurzaamheid. Het regenwater afvoer van de daken wordt opgevangen in speciale grindkoffers in de grond, i.p.v. afvoer via het riool.

Aftrap
Al deze ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat we de uitvoering een stukje hebben moeten opschuiven. De begindatum is nu vastgesteld op 1 september 2016. Wel hebben we een symbolisch begin gemaakt op 1 maart. Burgemeester Bruls heeft samen met Christel Kokke (de initiatiefneemster) een boom geplant. Midden op de bestrate binnenplaats staat een Amber. Tijdens deze feestelijke boomplantmiddag waren ruim 50 buurtbewoners aanwezig. Onder het genot van een kopje koffie hebben wij samen de plannen toegelicht.

Volg nieuwe informatie over de nieuwe stadstuin op onze facebookpagina: stichtingbenedenstadnijmegen of stadstuin benedenstad Nijmegen