Stichting benedenstad Nijmegen

Stichting Benedenstad Nijmegen is een initiatief van Jo Janssen, van Gewoon Nijmegen en bestaat geheel uit vrijwilligers.

Stichting Benedenstad Nijmegen zet zich in om mensen die niet meer zelf in staat zijn er op uit te gaan, een leuke dag te bezorgen. Onze doelgroep zijn senioren die veelal eenzaam zijn en op zich zelf zijn aangewezen.

Medio 2018 zijn we gestart met een nieuw project: Ouderen samen actief. inmiddels organiseren we iedere week leuke activiteiten in buurtcentrum ’t Oude Weeshuis aan de Papengas in Nijmegen. 26 september 2018 zijn we met de programmering gestart. Naast de activiteiten in het buurtcentrum organiseren we ook uitstapjes. Door middel van fondsenwerving komen wij aan onze financiele middelen, hierdoor is de eigen bijdrage minimaal; per activiteit is dit € 5,00 per persoon. Helaas heeft de Corona onze mooie activiteiten op non-actief gezet. Zolang we geen bijeenkomsten in het wijkcentrum kunnen organiseren, brengen we wekelijks kleine attenties bij de mensen thuis.